Kilpailut

Tälle sivulle on koottu kilpailuja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) järjestämästä kansallisesta matematiikkakilpailusta sekä Pohjoismaisesta matematiikkakilpailusta. Kansallisesta kilpailusta on saatavilla alku- ja loppukilpailut.

Kilpailutehtäviin on saatavilla malliratkaisut. Ratkaisuiden lukeminen on tärkeä osa harjoittelua! Tehtävien ratkomisen jälkeen kannattaa siis lukea malliratkaisuja ja pohtia, mitä niistä voi oppia.

Tämän kokoelman kilpailut on suunniteltu tehtäväksi järjestyksessä niin, että käyttää kuhunkin kilpailuun sille sallitun ajan. Kilpailuja voi kuitenkin tehdä myös vapaamuotoisemmin.

MAOLin alkukilpailussa on kolme eri sarjaa: perussarja, välisarja ja avoin sarja. Perussarjaan saa osallistua lukion ensimmäisellä opiskelevat ja välisarjaan ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijat. Avoin sarja on avoin kaikille lukiolaisille. (Myös peruskoululaiset saavat osallistua kilpailuun.) Perussarja on helpoin ja avoin sarja vaikein. Kilpailuaikaa on kaksi tuntia.

Sama tehtävä saattaa esiintyä samana vuonna useassa eri sarjassa, eli jotkut tehtävät esiintyvät kilpailuissa useampaan kertaan. (Jotkin kilpailut on jätetty pois tästä kokoelmasta toiston vähentämiseksi.) Kussakin kilpailussa suurin osa tehtävistä on kuitenkin uusia.

MAOLin loppukilpailuun pääsee 20 alkukilpailussa parhaiten menestynyttä. Siinä on aikaa kolme tuntia.

Pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun osallistuu kustakin Pohjoismaasta enintään 20 osallistujaa. Se tehdään kunkin osallistujan omassa koulussa. Aikaa on neljä tuntia.

Muita kilpailuja on myös olemassa. Seitsemäsluokkalaisten alueelliset matematiikkakilpailut ja MAOLin peruskoulun kilpailu ovat MAOLin lukion kilpailua helpompia, ja niiden avulla voi halutessaan harjoitella ennen lukion kilpailuihin siirtymistä.

Tarkemmin tietoa kilpailuista löytää valmennuksen sivuilta.